Maak natuurgebied de Oeverlanden weer bereikbaar!


Sinds de opheffing van buslijn 69 is natuurgebied de Oeverlanden onbereikbaar geworden vanuit de woonwijken van Nieuw-West. Wie bij de halte bij het natuurgebied (halte Anderlechtlaan) wil uitstappen moet met bus 369 doorreizen naar Schiphol en dan weer terugreizen met bus 397, die wel bij de halte stopt. Dit kost onnodig veel tijd en geld. Zonde, aangezien bus 369 wel langs de halte bij het natuurgebied rijdt. Een simpele oplossing kan ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de Oeverlanden fors verbeterd wordt. Teken de petitie om ervoor te zorgen dat bus 369 stopt bij bushalte Anderlechtlaan en dat de halte hernoemd wordt naar De Oeverlanden!

routekaart met nieuwe halte

Teken de petitie!

Achtergrond

In grote delen van Nieuw-West is de fijnmazigheid van het vervoersnetwerk hard achteruit gegaan. Het stadsdeel kampt met verdwenen ov-lijnen en verdwenen haltes. Dit heeft te maken met de afspraken die in 2012 in de Vervoerregio Amsterdam (VRA) zijn gemaakt. Een van de afspraken luidde: “Kortere reistijd door een helder lijnennet met meer gestrekte, snelle lijnen in plaats van ‘kronkellijnen’”. De uitwerking daarvan is in Nieuw-West goed te zien.


Zo rijdt bus 21 sinds 2015 niet meer door de Eendracht, waardoor de wijk geen ov meer heeft. Tramlijn 14 is verdwenen na de opening van de Noord-Zuidlijn. Buslijn 369 is ook een voorbeeld van zo een "snelle lijn" zonder "kronkellijnen". Alhoewel de buslijn een belangrijke functie vervult, is voor deze buslijn veel fijnmazigheid opgeofferd. Daardoor is de situatie voor veel reizigers netto verslechterd.


Vandaag is bus 369 de enige bus die gedurende de dag vanuit de wijken van Nieuw-West langs de bushalte bij de Oeverlanden rijdt. Echter stopt de bus niet bij deze halte. Hierdoor is de reis naar het natuurgebied zeer omslachtig. In december 2024 verloopt de concessie van het GVB voor het openbaar vervoer in Amsterdam. De verwachting is dat het GVB weer de concessie krijgt.


Het is belangrijk dat Nieuw-West nadenkt over welke afspraken dan zouden moeten worden gemaakt. In de tussentijd is het ook belangrijk om te lobbyen voor kleine aanpassingen aan het vervoersnetwerk waar bewoners op korte termijn van kunnen profiteren. De actie “Bushalte Oeverlanden” is gericht op de toevoeging van een halte aan buslijn 369. Hiermee wordt getracht om op korte termijn resultaat te boeken en om een signaal af te geven aan de bestuurders. Doe mee! Teken de petitie en draag bij aan een fijnmaziger vervoersnetwerk.

Petitie

Doe mee! Teken de petitie en verspreid het woord!

  • 1. Bus 369 moet stoppen bij halte “Anderlechtlaan”
  • 2. Bushalte “Anderlechtlaan” moet hernoemd worden naar “De Oeverlanden”.
Op

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Dan kunt u een e-mail sturen naar bushalte-oeverlanden@outlook.com.
We proberen binnen 48 uur te antwoorden.
Volg ons ook op twitter!


Initiatiefnemer

Initiatiefnemer Tanay Bilgin is geboren en getogen in Nieuw-West. Hij heeft gezien hoe het vervoersnetwerk door de jaren heen minder fijnmazig is geworden en hoe men steeds afhankelijker werd van de auto. Als bewoner en als stadsdeelcommissielid wil hij zich graag inzetten voor een fijnmaziger ov-netwerk in Amsterdam Nieuw-West.


Doneer!

Om zo veel mogelijk ondertekeningen te kunnen verzamelen zullen wij campagnemateriaal, zoals flyers, aanschaffen.
Help ons meer mensen te bereiken door te doneren: